ANA SAYFA TERCÜME DILLERIMIZ KAMPANYALARIMIZ HAKKIMIZDA ROTA TERC�ME B�rolari; Dogru terc�meye olan ihtiya� artislarini fark yaratan bir anlayisla karsilayarak herkesi "D�nya ile Konusturur".

Referanslarmız

İletisim

Tel : 212 583 0 625 (pbx)
-----------------------------------------
Merkez
Kartaltepe Mah. İncirli Cad. Akbulut İş Mrkz. 10/55 Bakırköy / İSTANBUL
-----------------------------------------
bilgi@rotatercume.com
www.rotatercume.com

İsim
Soyadı
E-Posta
Konu
Mesaj

                    
ÇEVİRİ ROTASI


Rekabet?i politikalar?m?z ve m??teri odakl? d???ncelerimizden do?an; "En ekonomik b?t?e" se?imine yard?mc? olabilmek i?in, "proje baz?nda ve sekt?rel bazda" ?zel indirimler uygulamaktay?z.

S�rekli g�ncelledi�imiz avantajl� kampanyalar�m�z ve istikrarl� �al��malar�m�z, �irketimizin rekabet ko�ullar�ndan faydalanmas�n� sa�lad��� gibi bizi rakiplerimizden de bir ad�m �ne ��karmaktad�r.


 Kampanyalar�m�z
Terc�man kadromuzun zenginli�inden kaynaklanan avantajlar�m�z�, m��terilerimizin "ekonomik fiyat" beklentisine ��z�m �retmede kullanabilmek ve i� g�c�m�zden optimum faydalanabilmek i�in kampanyalar� kullan�yoruz.


 �stikrar
Biz; Kal�c� ba�ar�lar�n istikrarl� �al��malar sonunda ger�ekle�ece�ine inanmaktay�z. Bu ger�ekten hareketle, m��teri portf�y�m�z� olu�turmada oldu�u kadar, terc�man se�imlerimizde de s�rd�r�lebilirli�e �nem veriyoruz.
acil tercüme
Zahmetsiz, çok hızlı, güvenilir… Üstelik bekleme yok, gecikme yok… Hemen arayın!


online tercüme
İnternet hızında tercüme hizmeti almanın en kısa yolundan yararlanın.


ekonomik fiyat
Biz çevirdikçe siz kazanın… Hemen arayın, indirimlerden faydalanın.


49 dilde tercüme
Seçkin tercümanlarımız ve profesyonel ekibimizle uluslar arası standartta kaliteye ulaşın.


doğru tercüme
Farklı yönlerinizi doğru ifadelerle öne çıkarır, mükemmel sonuç almanızı sağlarız..


pozitif iletişim
Öğrenmek istediklerinizi bize sorun. Pratik bilgiler edinip siparişinizi kolayca verin.

T�rkiye'de En Fazla Güvenilen ve En �ok Tercih Edilen Terc�me B�rosu ROTA'da, Kalite G�vence Alt�ndad�r.
  Site Map�   |   �Design By Rota